Fs Logo 2020 White 150

Foster + Svensson is an award-winning European communications and advertising agency who put forward well-considered design, digital and innovation.

We continuously grow and develop as independent agency. Our services are offered worldwide, with no limitations on strict countries. This is enabled thus being independent agency. To our clients we are positioning ourselves as best in the class solution creative agency.

Design. Digital. Innovation.

top

Pojačali smo bezbednost, dostupnost i brzinu u 2022. godini

  /  News   /  Pojačali smo bezbednost, dostupnost i brzinu u 2022. godini
pojačali smo bezbednost, dostupnost i brzinu u 2022. godini

Pojačali smo bezbednost, dostupnost i brzinu u 2022. godini

Beograd – Pandemija virusa Covid-19 u prethodne dve godine doprinela da internet u Srbiji “preko noći” postane jedan od primarnih kanala komunikacije, informisanja i onlajn kupovine kojem su se okrenule sve starosne grupe u Srbiji, čak i one koje su koristile Internet isključivo kao vid zabave ili samo za razmenu imejl poruka. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2021. godinu, u Republici Srbiji preko 3,9 miliona osoba koristilo je računar svakog ili skoro svakog dana tokom prethodne godine, dok je samo tokom vanrednog stanja 2020. godine upotreba interneta porasla između 10 i 15 odsto. Kada je reč o poređenju Srbije sa svetom, poslednji podaci Svetske banke pokazuju da je upotreba interneta u Srbiji preko 78% ukupne populacije, dok je na svetskom nivou ovaj podatak oko 56%.

Ovi podaci takođe pokazuju da je upotreba društvenih mreža, učestalost interakcija i brzina interneta na istorijskom maksimumu sa tendencijom rasta.

Šezdesete godine 20. veka smatraju se početkom razvoja interneta, a najveću ekspanziju ova mreža doživela je u periodu između 2000. i 2009. godine kad je upotreba porasla za više od milijardu ljudi.

Sa porastom korišćenja interneta proporcionalno raste i briga za bezbednost podataka, kao i sajtova i aplikacija koje koristimo, a koje koriste privatne podatke korisnika, posebno ukoliko je reč o kupovini preko interneta ili drugim raznim zahtevima i uslugama za koje su neophodni privatni podaci.

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Merilendu (SAD), pokazuje da je svakih 39 sekundi napadnut po jedan uređaj koji je priključen na Internet, a da je jedan od najčešćih puteva koje hakeri koriste takozvana „slaba“ šifra tj. lozinka.

Načini zaštite su različiti, od korišćenja šifara koje nije moguće „pogoditi“, preko korišćenja antivirusnih programa i aplikacija, zatim brisanja neželjenih imejl poruka – posebno onih koje sadrže atačmente za koje ne znate o čemu je reč, dok je jedna od najčešćih zaštita ona koja se primenjuje preko same infrastrukture (hostinga, programskih jezika i slično) koju sajtovi i aplikacije koriste.

Iako na prvi pogled može izgledati nebitno, zapravo je izbor hosting provajdera jedna od najvažnijih, ne samo za funkcionisanje vašeg sajta i imejl komunikacije, već posredno i za reputaciju same kompanije. Saradnja koju s hosting provajderom uspostavljate treba da bude partnerstvo koje će trajati godinama i koje će omogućiti da o jednom delu vaših poslovnih aktivnosti ne morate aktivno da brinete.

Foster + Svensson, agencija za komunikacije i advertajzing od prvog koraka pri uspostavljanju saradnje sa svojim klijentima vodi računa o zaštiti i bezbednosti na Internetu na nekoliko različitih načina. Prioritet nam je sigurnost klijenta i sigurnost korisnika pa stoga vodimo računa da se svi serveri na kojima se nalaze sajtovi, mikrosajtovi i aplikacije naših klijenata nalaze u najsavremenijem Tier-3 data centru koji predstavlja najsavremeniji i najviši nivo usluga sa visokom garantovanom dostupnošću tokom 24 časa. Dostupnost Internet sajtova i aplikacija je važna za izgradnju poverenja korisnika, posebno u domenu e-trgovine kada se kupovina i plaćanje proizvoda obavljaju preko sajta. Naše platforme uvek imaju poslednje verzije softvera i sigurnosnih ažuriranja.

Takođe, omogućen je i potpuni backup koji podrazumeva automatsko kreiranje i čuvanje poslednje 3 dnevne i 4 nedeljne rezervne kopije podataka, kao i mogućnost jednostavnog i samostalnog povraćaja sadržaja. Backupi se čuvaju na fizički odvojenoj lokaciji (u drugom data centru), kako bi se osigurala dostupnost podataka čak i u slučaju prirodne nepogode ili neočekivane havarije na primarnoj lokaciji.

Kada je reč o zaštiti privatnih podataka korisnika, svi serveri se nalaze u Srbiji što ih čini potpuno usklađenim sa lokalnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Evropskim zakonima u oblasti GDPR-a koji regulišu zaštitu i čuvanje privatnih podataka korisnika. Na ovaj način svi privatni podaci o korisnicima se nalaze u Srbiji i dostupni su isključivo ovlašćenim osobama.

U 2022. godini smo proširili hosting ponudu i našim klijentima možemo da ponudimo različite usluge poput deljenog ili privatnog web hostinga na SSD diskovima, Cloud hostinga i drugih usluga koje su vezane za podršku sajtovima, aplikacijama, mirkosajtovima i imejl porukama. Takođe, moguće je koristiti i namenske servere i SSL sertifikate, a sve u cilju bezbednijeg i sigurnijeg okruženja, kvaliteta usluga, brzine protoka podataka, kao i samih performansi različitih vrsta sajtova – od osnovnih prezentacionih sajtova, mikrosajtova, aplikacija, pa do e-commerce sajtova.

Foster + Svensson neguje ideju da svaka digitalna aktivnost i poslovanje koje je vezano za Internet treba da imaju jaku osnovu, a to je ono što nudimo kroz svoje usluge i to od procesa kreiranja ideje, razvoja i dizajniranja rešenja, pa do tehničke podrške, postavke svih elemenata i realizacije projekata. Od početka 2022. godine, Foster + Svensson koristi unapređene servere koji imaju kontinuiran „uptime“ i sa unapređenom infrastrukturom, koju karakterišu sigurnost, povećana brzina i stabilni SSD i Cloud serveri.