f+s logo 150 sidebar white

Foster + Svensson is an award-winning European communications and advertising agency who put forward well-considered design, digital and innovation.

We continuously grow and develop as independent agency. Our services are offered worldwide, with no limitations on strict countries. This is enabled thus being independent agency. To our clients we are positioning ourselves as best in the class solution creative agency.

Design. Digital. Innovation.

top

Case study trening za studente MEF fakulteta

  /  News   /  Case study trening za studente MEF fakulteta
Mef Fakultet Fs Cs Obuka

Case study trening za studente MEF fakulteta

Beograd – Centar za karijerno vođenje MEF fakulteta uvek brine o svojim studentima i njihovom razvoju i napredovanju. Saradnja sa Foster + Svensson kompanijom omogućila je studentima case study tima MEF fakulteta da steknu znanja i praktična iskustva kroz predavanje i radionicu koje će im pomoći u razvoju svojih veština koje će doprineti case study timu i razvitku njihove profesionalne karijere.

Trening case study tima održan je 27. oktobra 2019. godine, a predavači Vladimir Suvodolac (generalni direktor Foster + Svensson) i Aleksandar Nikolić (rukovodilac digitalne komunikacije) su detaljno prikazali način funkcionisanja marketinške agencije u savremenom poslovanju. Obuka case study tima se sastojala iz tri značajna segmenta a to je: predavanje, predstavljanje ličnih iskustava Foster + Svensson kompanije i zadatka koji su članovi case study tima rešavali timski i predstavljali predavačima. Cilj ovakvih obuka je povezivanje privredne i akademske zajednice i predstavlja jedan od ključnih segmenata društvene odgovornosti i održivog razvoja – konstituisanje obrazovanih, iskusnih i visokokvalifikovanih profesionalaca.

Studenti su pokazali pozitivne reakcije jer im je pružena prilika da nadograde svoje znanje, čuju iskustva stručnjaka u oblasti marketinga i povezanih grana, da se susretnu sa novim alatima i veštinama i kakav pristup treba imati pri donošenju bitnih odluka u poslovanju na konkurentnom tržištu, u 21. veku. „Predavači su pokazali nenadmašno znanje i veštine prezentovanja sektora digitalnog marketinga i smatram da smo imali zaista jedinstvenu priliku da naučimo nešto novo i nesvakidašnje i da na taj način unapredimo svoje kreativne veštine i razvijemo neke sopstvene ideje“ tim povodom je izjavio Nebojša Knežević, kapiten case study tima MEF fakuleteta.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

O FOSTER + SVENSSON
Foster + Svensson je moderna agencija za komunikacije i advertajzing osnovana u Beogradu 2013. godine i nudi usluge iz oblasti digitalnog marketinga, dizajna, inovacija, odnosa sa javnošću, izgradnje brenda i korporativnog identiteta i advertajzinga. Agenciju čine posvećeni i stručni ljudi sa velikim iskustvom u telekomunikacijama, bankarstvu, finansijama, naftnoj industriji, dizajnu i trgovini robom široke potrošnje. Nove tehnologije i komunikacije, kao i dizajn inspiracija su za poslovanje, a princip je stvaranje jedinstvenog i jednostavnog modernog pristupa sa tradicionalnim vrednostima za klijente.

Foster + Svensson je jedan od osnivača Instituta Marina Abramović (MAI).